Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Molnair Ballooning Kft., (székhely: 1029 Budapest, Duna utca 8.; adószám: 27191095-1-41) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.molnair.hu weboldalon és aldomainjein (a továbbiakban: Honlap) lévő webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF és a hozzá kapcsolódó Repülési Szabályzat minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek fogadja el magára nézve.

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Molnair Ballooning Kft.
Székhelye: 1029 Budapest, Duna utca 8.
Telefonszám: +36 70 385 0035
Elektronikus levélcím: info@molnair.hu
Adószáma: 27191095-1-41

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Email: info@mhosting.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

2.1.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.

A jelen ÁSZF 2020. április 1 napjától érvényes a Szolgáltató és a vásárló (a továbbiakban: Vásárló/Felhasználó) között a webshopban történő rendelésre és vásárlásra, az nem alkalmazható a korábban megkötött szerződésekre, és visszavonásig érvényes. A Felhasználó a honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a befejezett és kifizetett megrendelés következményeként a megrendelt szolgáltatásra közötte és a Szolgáltató között adásvételi szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés kifizetésével jön létre, és a Szolgáltató általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás: hőlégballonos sétarepülés.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kizárólag érvényes beszállókártya vagy elektronikus levélben visszaigazolt foglalás birtokában veheti igénybe.

2.3.

Vonatkozó jogszabályok: a Ptk.; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 

2.4.

A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshopra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshopban történő vásárlásra.

 

2.5.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztése tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Fenti kötelezettségek megszegéséért, tartalmak, így például: képek, leírások, grafikai megoldások jogosulatlan megszerzésért, tárolásáért és/vagy felhasználásáért a Szolgáltató használati/térítési díjat számol fel és szükség esetén hajt be jogi úton.

 

 1. FOGALMAK

 

Felhasználó: a Ptk-ban meghatározott fogyasztó, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Szolgáltató: a Ptk-ban meghatározott vállalkozás, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Termék: hőlégballonos sétarepülés (szolgáltatás);

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

 1. VÁSÁRLÁS

 

4.1.

A Felhasználó a Honlapon történő vásárlásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Továbbá elfogadja a repülési szabályzatot is, amely letölthető itt.

 

4.2.

A Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

4.3.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

5.1.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t (bruttó értékek), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás, csomagküldés díját.

 

5.2.

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a repülés indításának pontos helyét.

 

5.3.

Az esetleges akciókról, kedvezményekről, ezek feltételeiről és pontos időtartamáról a Szolgáltató a Honlapon nyújt tájékoztatást.

 

5.4.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, – különös, de nem kizárólagos tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, – akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ennek ismeretében a Felhasználó kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.

 

 1. RENDELÉS MENETE

 

6.1.

A webshop tartalmának minden része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül, így a vásárlás sem regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött. A Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, majd a ”Részletek” ikonra kattintva megnyílik az adott termék részletes adatlapja. Itt a Felhasználó kiválasztja, hogy transzfer szolgáltatásunkkal vagy anélkül kívánja megrendelni az adott terméket. Ezt követően beállítja a termék darabszámát, majd a megrendelni kívánt terméket a ”Kosárba teszem” ikonra kattintással helyezi a virtuális bevásárlókosárba (a továbbiakban: Kosár).

 

6.2.

A Kosár aktuális tartalma megtekinthető a jobb felső sarokban található ikonra kattintással, ez a vásárlás lezárásáig ellenőrizhető, módosítható. Amennyiben a Felhasználó nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, majd a „Tovább a pénztárhoz” ikonra kattint. A „Törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Frissítés/Kosár frissítése” ikonra kattint.

 

6.3.

A fizetési és szállítási mód kiválasztása és a személyes adatok megadása, ellenőrzése után a Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattint.

 

Fizetési módok:

 

Előre utalás: A megrendelés után elküldjük Önnek a megadott e-mail címére az előre utalási segédletet, illetve a díjbekérő számlát is mellékeljük pdf formátumban. Ahogy az utalt összeg megérkezett a számlánkra, munkatársaink továbbadják a csomagot a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az Ön címére.

 

Paypal: A Megrendelés gomb megnyomásával átirányítjuk a Paypal fizetési oldalára, ahol a megjelölt összeget befizetheti, a fizetés után a PayPal visszairányítja Önt a Honlapra, ahol értesítést kap a rendelés felvételéről. Munkatársaink ezután a kifizetett csomagot összekészítik, majd továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az Ön címére.

Barion: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Megrendelés gomb megnyomásával átirányítjuk a Barion fizetési oldalára, ahol a megjelölt összeget befizetheti, a fizetés után a Barion visszairányítja Önt a Honlapra, ahol értesítést kap a rendelés felvételéről. Munkatársaink ezután a kifizetett csomagot összekészítik, majd továbbadják a futárszolgálatnak, akik kiszállítják azt az Ön címére.

 

Szállítási mód és szállítási költség:

A csomagokat belföldön és külföldön a Magyar Posta Zrt. futárszolgálattal szállítja ki a Szolgáltató. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

Külföldre történő szállítás esetén egyedi szállítási díjak alapján kerül kiküldésre a termék.

 

Szállítási díjak Magyarország területén belül: bruttó 1.000 Ft

 

A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson, termékeken észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Az átvételt követően, a futár távozása után a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

 

6.4.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve kijavítása után a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az új, valós adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, illetve lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

6.5.

A fizetendő számlaösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a megrendelt termék kiküldése előtt készíti el a Szolgáltató, amelyet a Felhasználó a megadott e-mail címen vesz át.

 

6.6.

Az adatok megadását követően a Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, megjegyzést küldhet megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

6.7.

A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, az üzenet SPAM mappába kerül, vagy egyéb, a Felhasználó személye, illetve az általa használt informatikai rendszer működésével összefüggésben felmerült akadály miatt lép fel bármi probléma, rendellenesség.

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

7.1.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00 – 17.00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ebben az esetben a megrendelés a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Sikeres rendelés esetén a Szolgáltató elektronikusan visszaigazolja a megrendelést.

 

7.2.

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított általában 1-2, de maximum 3 munkanap.

 

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor a Szolgáltató a Felhasználó írásbeli felszólításában meghatározott határidőn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

7.3.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, úgy erről a Felhasználót e-mailben vagy telefonon 72 órán belül tájékoztatja, valamint a Felhasználó által fizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

 

7.4.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. A Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a jogával, ha a Felhasználó a termék árát átutalás formájában kívánja kiegyenlíteni, de erre a megrendelést követő 24 órán belül nem kerül sor. Részletekben történő teljesítésre kizárólag a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Abban a nem várt esetben, ha a Szolgáltató sem email, sem telefon útján nem tudja felvenni a kapcsolatot a rendelés részleges teljesítésének egyeztetése érdekében a Felhasználóval, a megrendelését azonban nem teljes körűen tudja a Szolgáltató teljesíteni, akkor a hiányzó – kiküldésre nem kerülő – termék árát a számla kiállítása során levonásba helyezi.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA

 

Az e pontban foglaltak kizárólag arra vonatkoznak, aki terméket, azaz hőlégballonos sétarepülést vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a sétarepüléssel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

8.1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja az elállási jogát. Az elállási jog 14 naptári napon túl nem gyakorolható.

 

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Felhasználó a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat mintát is felhasználhatja, de annak felhasználása nem kötelező.

 

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató 1. pontban rögzített címére.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-ben vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó a levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Amennyiben a Felhasználó elállása a fenti rendelkezéseknek megfelel, a Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a termék árát és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. A visszatérítés banki átutalással vagy a Felhasználó bankkártyájára történő ún. „charge back” eljárással történik. A banki átutalás valamennyi költségét a Szolgáltató vállalja. Készpénzben történő visszatérítésre nincs lehetőség.

8.2.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

 

8.3.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:hu:PDF

 

8.4.

A Felhasználó nem viseli az olyan költségeket, amelyek a 45/2014. Korm. rendelet 27. §-ban vannak meghatározva.

 

 1. VIS MAIOR

 

9.1.

A felek mentesülnek a szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben az vis maior (a továbbiakban: Vis Maior) következménye. A jelen szerződés teljesítése szempontjából Vis Maior minden olyan, a felek tevékenységétől független, előre nem látható esemény, amely a szerződés teljesítését befolyásolja, különösen bármely háború, vagy háborús helyzet, blokád, felkelés, lázadás, polgári engedetlenség, rekvizíció, lefoglalás vagy államosítás, az export vagy import korlátozása, szállítási útvonalak és eszközök blokád alá helyezése, sztrájk, továbbá a környezeti katasztrófák, mint a radioaktív vagy kémiai szennyeződés, szokatlan áradás, földrengés, szárazság, járvány vagy karantén. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírásának napján is ismert COVID-19 világjárvány miatt elrendelt korlátozások a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítését nem érintik, erre tekintettel azokra Vis Maior-ként a felek nem hivatkozhatnak.

 

9.2.

A Szolgáltató által folytatott tevékenység szempontjából Vis Maior eseménynek minősülnek továbbá az alábbiak is:

 

 • 10 km/h erősséget meghaladó átlagos szélsebesség vagy 20 km/h erősséget meghaladó széllökések;
 • a csapadék különböző formái (eső, hó, havaseső, jégeső), villámtevékenység, vihar;
 • előre nem látható és nem elhárítható technikai probléma;
 • a nem helyettesíthető személyzet betegsége vagy sérülése;
 • a légtérnek megfelelő minimális látótávolság és felhőalap-magasság hiánya;
 • a légtér ideiglenes tiltása (pl. katonai gyakorlat miatt), melynek következtében a légtér nem elérhető.

 

 

 

9.3.

Minden olyan Vis Maior esemény bekövetkeztekor, amely a felek kötelezettségeinek teljesítésére hatással van vagy lehet, a felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, mely értesítésnek ki kell térnie a Vis Maior esemény okára és várható időtartamára. Amennyiben valamely fél az értesítési kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, az érintett fél felel minden, az értesítés elmaradásából vagy késedelmes elküldéséből eredően a másik félnél felmerült kárért.

 

9.4.

A 9.2. pont szerinti Vis Maior esetén a Szolgáltató a 9.3. pont szerinti, a Felhasználónak küldendő értesítésben köteles felajánlani a szolgáltatás teljesítésére legalább 2 alternatív időpontot. Amennyiben a Felhasználó ezek közül egyiket sem fogadja el, a Felhasználó részére a termék árának 50 %-a 14 naptári napon belül visszatérítésre kerül. A visszatérítés banki átutalással vagy a Felhasználó bankkártyájára történő ún. „charge back” eljárással történik. A banki átutalás valamennyi költségét a Szolgáltató vállalja. Készpénzben történő visszatérítésre nincs lehetőség.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

10.1.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, okafogyottá vagy hatálytalanná válik, úgy az a fennmaradó részek érvényességét és hatályosságát nem érinti.

 

10.2.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató, bizonyos különös méltánylást érdemlő egyedi esetben nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

10.3.

A Szolgáltató és a Felhasználó a vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

11.1.

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató fent megadott e-mail címén vagy levél útján, írásban közölheti.

 

 

11.2.

A Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát az érdemi válasszal egyidejűleg e-mail útján megküldi a Felhasználónak.

 

11.3.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja. A válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

11.4.

A Felhasználó panasszal fordulhat a következő, fogyasztóvédelmi jogkört gyakorló hivatalokhoz:

 

Járási Hivatal

Cím: 1068 Budapest, Szófia u. 17.

Tel: 06-1-815-2130

E-mail: www.jaras.info.hu/lap/budapest-6-kerulet

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Osztályvezető: Dr. Bobál Pál

Fogyasztói Kapcsolatok Osztály

Osztályvezető: Selmeczi Zsuzsanna

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

A Felhasználó a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni, az alábbi elérhetőségeken:

 

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Fax: 06 (1) 488 21 86

 

Iratleadási időpontok:

HÉTFŐ: 9.00-15.00

KEDD: 9.00-13.00

SZERDA: 9.00-15.00

CSÜTÖRTÖK: 9.00-13.00

PÉNTEK: 9.00-12.00

 

Tanácsadás előzetes időpont egyeztetés alapján történik.

 

A Szolgáltató számára a békéltetőtestületi eljárásban való részvétel kötelező.

 

11.5.

A Szolgáltató az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről), valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) 14. cikk (1) és (2) bekezdése szerint ezúton jeleníti meg a Honlapon az uniós online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

 1. SZERZŐI JOGOK

 

12.1.

Miután a Honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

 

12.2.

A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet.

 

12.3.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

12.4.

Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

12.5.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltató közjegyzői web- és ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

 

 1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et a Felhasználó Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, és azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 1. ADATVÉDELEM, KÜLÖN LETÖLTHETŐ TÁJÉKOZTATÓK

 

 

Budapest, 2020. április 1.